quinta-feira, agosto 03, 2006

A música

nos campos de novembro
a música
é o vento